Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr
13/11/2012

Konferencija 2011

Cilj održavanja Svečane konferencije bio je upoznati naše buduće korisnike i suradnike, koji uključuju obrazovnu zajednicu, gospodarski sektor, medije i svekoliku hrvatsku javnost, s mogućnostima koje nudi inicijativa Europass u području formalnog, neformalnog i informalnog učenja. Inicijativa je predstavljena tijekom jednodnevna događanja putem prezentacija o njezinoj perspektivi koja se sagledava u okviru strategije „Europe 2020“, zatim o primjeni nekih od dokumenata iz ovoga portfelja u Republici Hrvatskoj, kao i o partnerstvu s ostalim europskim inicijativama i programima te o usklađenosti s referentnim dokumentima namijenjenima poticanju cjeloživotna učenja i mobilnosti među europskim građanima.

Inicijativa Europass jest portfelj od pet dokumenata (Europass životopis, jezična putovnica, prilog svjedodžbi, dopunska isprava o studiju i mobilnost) koji korisnicima omogućuje predstavljanje stečenih vještina, sposobnosti, iskustava i kvalifikacija na jasan i usporediv način diljem Europe. Jedno od glavnih obilježja inicijative Europass od samoga početka jest usmjerenost na vještine i sposobnosti te usporedivost kvalifikacija i kompetencija nositelja pojedinoga dokumenta. Uzevši u obzir spomenute prednosti ovoga skupa dokumenata, posebno u svjetlu pridruživanja Republike Hrvatske punopravnom članstvu u Europskoj uniji 2013. godine, hrvatski će građani povećati svoju konkurentnost na međunarodnom tržištu rada te će im biti omogućeno sudjelovanje u programima i aktivnostima u svrhu poticanja mobilnosti i cjeloživotna učenja.