Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Česta pitanja

 • Što je Europass?

  Europass je portfelj od pet dokumenata utemeljen Odlukom br. 2241/2004/EC Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 15. prosinca 2004. godine o jedinstvenom okviru za transparentnost kvalifikacija i kompetencija, a namijenjen je europskim građanima za predstavljanje stečenih znanja, sposobnosti, iskustava i kvalifikacija na jasan i usporediv način u Europi.

 • Kolika je cijena dokumenata Europass?

  Svi dokumenti Europass su besplatni.

 • Koje zemlje sudjeluju u inicijativi Europass?

  Europass se provodi i promiče u 28 zemalja članica Europske unije, zatim u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, koje pripadaju Europskom udruženju za slobodnu trgovinu, te u Makedoniji i Turskoj.

 • Koje su prednosti Europassa?

  Dokumenti iz ove inicijative, među ostalim, omogućuje europskim građanima vidljivo i jasno predstavljanje osobnih, profesionalnih, obrazovnih i društvenih kompetencija te pružaju jasnu i prepoznatljivu sliku o svojim nositeljima. Budući da su ovi dokumenti dostupni na svim europskim jezicima te priznati i prepoznati diljem Europe, njihovom primjenom se povećava i konkurentnost na nacionalnom i europskom tržištu rada.

 • Mogu li koristiti dokumente Europass pojedinačno ili moram imati svih pet dokumenata?

  Svatko može koristiti bilo koji od dokumenata iz inicijative zasebno, ovisno o tomu koja je svrha i kontekst primjene nekog od dokumenata (na primjer, prijava na natječaj za radno mjesto ili odlazak na studentsku praksu). Svi dokumenti Europass građanima su na raspolaganjui u papirnatom i u elektroničkom obliku.

 • Mogu li u dokumente Europass unijeti svoju fotografiju?

  Da, fotografije se mogu dodati u dokumente Europass životopis (Europass CV) i Europass mobilnost.

 • Na kojim su jezicima dostupni dokumenti Europass?

  Europass životopis i Europass jezična putovnica mogu se ispuniti na svim jezicima Europske unije. Preostala tri dokumenta: Europass mobilnost, Europass dopunska isprava o studiju i Europass prilog svjedodžbi, dostupni su europskim građanima na njihovim materinskim jezicima  te još nekom od europskih jezika ovisno ovisno o praksi vezanoj za izdavanje tih isprava u određenoj zemlji.

 • Koja je uloga nacionalnih Europass centara?

  Nacionalni Europass centri zaduženi su za koordinaciju upravljanja Europass dokumentima i provedbu inicijative na nacionalnoj razini te za pružanje kvalitetne i odgovarajuće usluge europskim građanima. Jedna od njihovih uloga jest i suradnja s drugim srodnim ustanovama, dionicima u obrazovnom sustavu, gospodarskom sektoru i na tržištu rada, kao i s istalim europskim inicijativama i programima.
  Detaljne informacije i savjeti o inicijativi Europass dostupni su svim europskim građanima u njihovim nacionalnim Europass centrima čiji su kontakti objavljeni na stranicama Europskoga centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) na adresi http://europass.cedefop.europa.eu