Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Što je Europass?

Europass je portfelj od pet dokumenata namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način. Pritom poboljšana vidljivost navedenih osobnih i profesionalnih kompetencija olakšava mobilnost diljem Europe radi provedbe cjeloživotna učenja doprinoseći na taj način razvoju kvalitetnog obrazovanja i strukovnog osposobljavanja. Inicijativa Europass istodobno olakšava mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja u različitim sektorima i u cijeloj Europi, što obuhvaća zemlje Europske unije, Europskog gospodarskog područja, kao i zemlje kandidatkinje.
Stoga ova inicijativa u praksi provodi jedno od temeljnih načela Europske unije: pravo građana na slobodu kretanja u cijeloj Europi.

Otkako je 15. prosinca 2004. godine na temelju Odluke br. 2241/2004/EC Europskoga parlamenta i Vijeća Europe ustanovljen jedinstven okvir Zajednice europskih zemalja o transparentnosti kvalifikacija i kompetencija - Europass, do danas je razvijen određeni broj dokumenata na zajedničkoj europskoj i nacionalnoj razini kojima je cilj omogućiti europskim građanima da jasno i učinkovito predstave svoje kvalifikacije i sposobnosti trećoj strani, na primjer prilikom traženja posla ili sudjelovanja u akademskom programu.

Jedno od glavnih obilježja inicijative Europass od samoga početka bila je usmjerenost na vještine i sposobnosti.

  • CV – građani ističu ono što mogu činiti;
  • Jezična putovnica – pomaže ocijeniti vlastite jezične vještine neovisno o formalnim kriterijima;
  • Dodatak svjedodžbi – pobliže opisuje formalnu svjedodžbu prema rezultatima učenja; sličnu svrhu ima i Dopunska isprava o studiju;
  • Mobilnost – bilježi vještine stečene kroz razdoblje mobilnosti i vezano iskustvo.

Svi bi Europass dokumenti trebali biti usklađeni sa sljedećim osnovnim kriterijima:
  • relevantnost → Europass dokumenti bi trebali prije svega težiti poboljšanju vidljivosti kvalifikacija i kompetencija.
  • europski okvir → Izuzevši bilo kakve predrasude zbog njihove dobrovoljne naravi, Europass dokumenti bi se trebali primjenjivati u svim državama članicama Europske unije.
  • jezična dostupnost → Predlošci Europass dokumenata trebali bi biti dostupni barem na svim službenim jezicima Europske unije.
  • izvedivost → Europass dokumenti trebali bi biti prilagođeni učinkovitoj objavi i javnoj dostupnosti putem različitih službenih tijela i u papirnatom i u elektroničkom obliku.