Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Europski okvir

Odluka br. 2241/2004/EC Europskoga parlamenta i Vijeća Europe od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (nazvanom Europass) i Odluka 1720/2006/EC Europskoga parlamenta i Vijeća EU od 15. studenoga 2006. kojom je uspostavljen  akcijski program u području cjeloživotnoga učenja čine osnovu za određivanje ciljeva i zadataka nacionalnih Europass centara. Ove se ustanove bave provedbom, koordinacijom i promidžbom inicijative Europass u kojoj Republika Hrvatska sudjeluje od 1. siječnja 2011. godine.

Prvom je odlukom, dakle, ustanovljen prethodno spomenuti okvir nazvan Europass koji sadrži osobni, usklađeni portfelj dokumenata koje građani mogu koristiti dobrovoljno radi bolje komunikacije i predstavljanja svojih kvalifikacija i vještina diljem Europe.

Inicijativu provodi mreža nacionalnih Europass centara u cijeloj Europi čiji rad nadgleda i usklađuje Europska komisija. Važan sudionik u provedbi i promicanju inicijative jest i Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) koji je osmislio te razvija i održava mrežne stranice za Europass prilagodivši njihov izgled i sadržaj potrebama korisnika različitih profila. Ova ustanova također aktivno sudjeluje u razvoju Europass dokumenata i prati njihovu primjenu.

Važno je još jednom istaknuti da se Republika Hrvatska pridružila inicijativi Europass punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje od 1. siječnja 2011. godine, a Agencija za mobilnost i programe EU djeluje kao Nacionalni Europass centar za Hrvatsku.