Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Mobilnost

Europass mobilnost je osobni dokument u kojemu se bilježe razdoblja učenja ili usavršavanja koje ste proveli u inozemstvu, a služi boljoj procjeni i prepoznavanju Vaših iskustava, vještina i sposobnosti usvojenih na taj način u cijeloj Europi. Dakle, ovom se ispravom bilježe iskustva stečena tijekom učenja ili usavršavanja bilo koje vrste te na svakom stupnju radi ostvarenja bilo kojeg obrazovnog cilja pod uvjetom da taj postupak zadovoljava određene kriterije kvalitete.
 

Dokument ispunjavaju polazne i prihvatne ustanove uključene u projekt mobilnosti na jeziku dogovorenom u suradnji s korisnikom projekta uz druge organizacije koje također mogu sudjelovati u istom projektu.
Europass  mobilnost sadrži osobne podatke za koje nositelj dokumenta mora dati svoje odobrenje ustanovama koje dokument ispunjavaju, a jedini osobni podatak koji obvezatno mora biti upisan jest korisnikovo ime i prezime.
Europass mobilnost ima mnoge prednosti kako za korisnike tako i za organizacije i tvrtke uključene u ovu vrstu suradnje.
Osobe koje provode neko razdoblje učenja ili usavršavanja u inozemstvu mogu na jednostavan i pregledan način službenom ispravom potkrijepiti znanja i sposobnosti usvojene tijekom sudjelovanja u projektu mobilnosti, dok organizacije i tvrtke dobivaju detaljan i jasan uvid u vještine koje je nositelj Europass mobilnosti stekao u stranoj zemlji te ih u skladu s tim bolje i objektivnije procijeniti.
Osim toga, informativna narav dokumenta Europass mobilnost čini ga korisnim prilikom javljanja na oglase za posao stvarajući prednosti i korisnicima i potencijalnim poslodavcima.
 

Dokument je namijenjen svim građanima iz 28 zemalja članica Europske unije, iz zemalja članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) te svim građanima zemalja kandidatkinja - Turske i Makedonije, koji su uključeni u ili su već završili obrazovni program, stručno usavršavanje, pripravništvo, početno ili stalno strukovno osposobljavanje, fakultetsku razmjenu tijekom semestra, praksu ili privremeni rad u nekoj tvrtki, dobrovoljni rad u nevladinoj udruzi i slično.
 

Pogledajte primjer ispunjenog dokumenta Europass mobilnost Kako mogu dobiti Europass mobilnost?

Europass mobilnost dostupan je u papirnatom i elektroničkom obliku.
Obrazac za njegovu izradu mogu dobiti  na zahtjev isključivo koordinatori europskih projekata iz hrvatskih ustanova pošiljateljica u hrvatskom Nacionalnom Europass centru putem adrese elektroničke pošte info@europass.hr.
Pritom je u sadržaju elektroničke poruke važno navesti kontaktne informacije osobe koja upućuje zahtjev (ime i prezime, funkciju u ustanovi pošiljateljici, naziv i adresu ustanove pošiljateljice te brojeve telefona i adresu e-pošte), kao i šifru projekta mobilnosti i program kojemu pripada a na temelju kojega sudionici mobilnosti stječu pravo na dobivanje ovoga dragocjenog dokumenta.

Europass mobilnost izdaje se korisnicima bez ikakve naknade.


Ako je Vaša ustanova partner u projektu inozemne mobilnosti u ulozi pošiljatelja, javite nam se u Nacionalni Europass centar i izradite sudionicima mobilnosti vjerodostojan dokument kojim se bilježi njihov europski put stjecanja znanja.