Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Prilog svjedodžbi

Svjedodžba o završenom strukovnom obrazovanju izdana u Republici u Hrvatskoj ne može se jednostavno uspoređivati sa svjedodžbom stečenom primjerice u Portugalu ili Mađarskoj jer se obrazovne strukture i nastavni sadržaji utvrđeni na državnoj razini uvelike razlikuju od jedne zemlje do druge.
Stoga je Europass prilog svjedodžbi namijenjen osobama koje su završile neki oblik strukovnog obrazovanja, dodaje se kao prilog njihovoj svjedodžbi pružajući informacije trećoj strani – osobito osobama u stranoj zemlji – o sposobnostima i vještinama koje je vlasnik svjedodžbe usvojio tijekom školovanja.
 

Što točno sadrži Europass prilog svjedodžbi?

Ovaj dokument opisuje standarde specifične za određenu zemlju primijenjene na svako zanimanje za koje se možete osposobiti završavanjem nekog programa iz područja strukovnog obrazovanja.
Europass prilog svjedodžbi sadrži kratak opis znanja, vještina i sposobnosti stečenih tijekom strukovnog obrazovanja, što također uključuje dodatne informacije o trajanju, vrsti i razini programa, kao i o točnom slijedu nastavnoga procesa tijekom kojega su te vještine usvojene.
U ovom se dokumentu također navode tipični sektori i područja djelatnosti za koje ste kao nositelj svjedodžbe kvalificirani, a između ostaloga uključuje i ljestvicu ocjena.
 

Važno je istaknuti da Europass prilog svjedodžbi ne zamjenjuje originalnu svjedodžbu, pa na temelju ovoga dokumenta ne možete tražiti od ovlaštenih ustanova u stranoj zemlji formalno priznavanje  originalne svjedodžbe.
 

Kako mogu dobiti Europass prilog svjedodžbi?

Uobičajeno je da Europass prilog svjedodžbi izdaju mjerodavna državna tijela građanima koji posjeduju odgovarajuću svjedodžbu u skladu s propisima dogovorenima na državnoj razini, odnosno obrazovne i strukovne ustanove u kojima je originalna svjedodžba stečena.

U Republici Hrvatskoj je Europass prilog svjedodžbi postao dostupan maturanticama i maturantima koji su u školskoj godini 2014./2015. stekli kvalifikaciju dentalne asistentice / asistenta.
U školskoj godini 2015./2016. pravo na dobivanje ovoga dokumenta stekla je nova generacija dentalnih asistentica / asistenata, kao i šumari i prodavači.

Više informacija o svečanim uručenjima i postupku izrade dokumenta dostupno je u rubrici Događanja.
 

Pogledajte kako izgleda Europass prilog svjedodžbiEuropass prilog svjedodžbi izdaje se korisnicima bez ikakve naknade.