Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Jezična putovnica

Profesionalna postignuća nisu jedina prednost koja pridonosi Vašem uspjehu prilikom traženja posla, već istaknutu ulogu u tome imaju i društvene i komunikacijske vještine određenog kandidata, a neizostavan dio toga jest i znanje jezika. 
Stoga je Vijeće Europe osmislilo Europass jezičnu putovnicu koja Vam služi za samoprocjenu jezičnoga znanja te u njoj bilježite trajanje jezičnih poduka i stjecanje kulturnih iskustava i sposobnosti.
Europass jezična putovnica ima pedagošku i informativnu ulogu:

  • poticati građane da usavrše svoju sposobnost komuniciranja na stranim jezicima i steknu nova iskustva,
  • zabilježiti jezično znanje određene osobe na razumljiv, informativan, pregledan i pouzdan način. 

Europass jezična putovnica vrlo je dragocjena svojemu vlasniku, između ostaloga, i zato što u njoj može predstaviti svoje jezične vještine u skladu sa zajedničkim kriterijima prepoznatljivima i priznatima u cijeloj Europi. Vlasnik jezičnu putovnicu ispunjava i redovito ažurira opisujući svoje jezične vještine u skladu s općim kriterijima koji se primjenjuju u Europi.
U svrhu samoprocjene jezične kompetencije na raspolaganju Vam je tablica s detaljnim opisom stupnjeva jezičnoga znanja načinjena prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (the Common European Framework of Reference for Languages) koji standardizira poznavanje jezika na europskoj razini.
Ovom dokumentu također možete priložiti diplome i svjedodžbe koje ste stekli pohađajući nastavu iz jezika, kao i opisati cjelokupno formalno ili neformalno iskustvo stečeno tijekom učenja jezika na jezičnim tečajevima ili u drugim situacijama.

 

Kako mogu dobiti Europass jezičnu putovnicu?

Europass jezičnu putovnicu možete dobiti na jedan od sljedeća dva načina:

1. Ispunite je na stranicama CEDEFOP-a s ove lokacije.

2. Spremite je kao .pdf ili .xml datoteku na svoje računalo.

3. Ispišite je na svom pisaču.

ili
 

Učitajte obrazac za Europass jezičnu putovnicu na svoje računalo
 

Svoju Europass jezičnu putovnicu možete ažurirati ili izmijeniti prema potrebi.
 

Ovdje možete pogledati primjer ispunjene Europass jezične putovnice


Napomena!

Prije nego što započnete ispunjavati svoju Europass jezičnu putovnicu u obrascu na internetskim stranicama (online priprema dokumenta), preporučujemo Vam da proučite tablicu s detaljnim opisom stupnjeva radi točnije i preciznije samoprocjene jezičnoga znanja.
 

Upute za ispunjavanje Europass jezične putovnice

Tablica za samoprocjenu jezičnoga znanja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike


Korisnici dobivaju Europass jezičnu putovnicu bez ikakve naknade.